Medicínskoprávní spory - problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování

M. VITOVJÁK, K. ADAMUS, M. DUDA, S. LOYKA: Medicínskoprávní spory - problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování, III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat", 1. - 2. září 2011, Mikulov