Advokáti Karviná

Vítejte na webových stránkách naší advokátní kanceláře se sídlem Kirovova 1430/11, Karviná - Mizerov. Hlavní náplní práce kanceláře je poskytovat služby v tradičních oblastech práva, při využívání všech dostupných právních prostředků, a to s náležitou péčí tak, aby byla zajištěna ochrana práv a oprávněných zájmů klienta. Jako advokáti se kromě všeobecné praxe v oboru práva obchodního, občanského, trestního a jiných zabýváme problematikou medicínského práva. Spolupráce s renomovanými soudními znalci, notáři, daňovými poradci a exekutory je samozřejmostí.

Advokátní kancelář Karviná rovněž využívá své bohaté zkušenosti z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní, tak i při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou. Advokátní kancelář tak vždy pečlivě zvažuje možnosti řešení problémů, včetně ohledů na faktor času a náklady případného řízení. Nespoléháme se tedy pouze na soudní řešení, naopak se aktivně snažíme sporům předcházet a vždy hledáme i možnosti mimosoudních ukončení konfliktů mezi stranami.

Advokátní kancelář Karviná poskytuje právní služby na území České republiky, nabízí však možnost odborné komunikace také v polském jazyce. Advokátní kancelář spolupracuje s právními kancelářemi na území Polské republiky (Těšín, Warszawa, Opole, Krakov) a zajišťuje tak právní servis klientům, kteří tyto služby vyžadují.