Witamy

Witamy na stronach internetowych naszej Kancelarii Adwokackiej. Głównym celem działalności prawnej kancelarii jest świadczenie usług w tradycyjnych dziedzinach prawa z należytą starannością tak, by została zagwarantowana ochrona praw i interesów klienta. Reperezentujemy klientów polskich (osoby fizyczne i prawnicze) zwłaszcza w dziedzinach prawa cywilnego (roszczenia odszkodowawcze, zobowiązana itp.), prawa handlowego (zakładanie spółek handlowych oraz kompleksowa obsługa prawna), prawa karnego (reprezentacja prawna poszkodowanych w wypadkach drogowych, obrona oskarżonego w postępowaniu karnym itp.) oraz w innych dziedzinach prawa w zależności od potrzeb indywidualnych klienta. Jako adwokaci zajmujemy się również prawem dotyczącym medycyny.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne na terytorium Republiki Czeskiej. Oferuje również możliwość płynnej fachowej komunikacji w języku polskim. Współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi na terenie Polski (Cieszyn, Warszawa, Opole, Kraków) i zapewnia serwis prawniczy klientom, którzy życzą sobie świadczenia tego rodzaju usług prawnych.