Chyby při poskytování zdravotnické péče

S. LOYKA, K. ADAMUS: Chyby při poskytování zdravotnické péče - využití poznatků u jednání znaleckých komisí, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 12. listopadu 2009, Karviná

Autoři se zabývají nejčastějšími chybami při výkonu lékařského povolání s dělením na chyby v diagnóze, diagnostických úkonech, terapii, farmakoterapeutické chyby a chyby v preventivní péči. Autoři se dále podávají výklad obtížně uchopitelných pojmů „lege artis“, non lege artis“ a výkladově i obsahově problematického „vitium artis“. Autoři se pokusili popsat obsah těchto termínů, hlavní rozdíly mezi nimi a rozdíl v chápání těchto pojmů medicínskou a právnickou obcí. Rovněž porovnávají starou a novou úpravu vyhlášky MZ o znaleckých komisích, zabývají se rozdíly mezi znaleckou činností znalců a činností znalecké komise a hodnotí přínos výstupů ze znaleckých komisí v různých typech řízení.