Chyby v souvislosti s lékařskými znaleckými posudky

K . ADAMUS, S. LOYKA, R. ÚTRATA, M. DOBIÁŠ : Chyby v souvislosti s lékařskými znaleckými posudky, Mezinárodní kongres forenzních věd (International Congress of Forensic Sciences) 5. sjezd Společnosti soudního lékařství ČLS JEP, 6. sympozium Sternbergovy společnosti, 13.9.- 15.9.2006, přednáška

Autor se zabýval možnými chybami, jež mohou vzniknout v souvislosti se zadáváním, vypracováváním a následným hodnocením znaleckých posudků. Na těchto chybách mohou mít svůj podíl jak přímo orgány činné v trestním řízení, tak i lékaři jako zhotovitelé výše uvedených posudků.