Evropská unie, evropské právo, evropské instituce

Oficiální stránka EU
http://europa.eu.int

Odkazy na instituce Evropské unie
http://www.psp.cz/info/eui.html

EUROSKOP - Česká republika a Evropská unie
http://www.euroskop.cz

Evropská komise
http://europa.eu.int/comm

Rada Evropské Unie
http://ue.eu.int/en/summ.htm

Evropský parlament
http://www.europarl.eu.int

Evropský soudní dvůr
http://curia.eu.int

Evropský dvůr auditorů
http://www.eca.eu.int

Evropská centrální banka
http://www.ecb.int

Evropský ombudsman
www.euro-ombudsman.eu.int

Evropská hospodářská a sociální komise
http://www.ces.eu.int

Evropská investiční banka
http://www.eib.org

Výbor regionů
http://www.cor.eu.int

Rada Evropy
http://www.coe.int

Výbor ministrů Rady Evropy
http://www.coe.int/cm

Evropský soud pro lidská práva
http://www.echr.coe.int

EurLex - sbírka právních předpisů Evropské Unie
http://europa.eu.int/eur-lex

CELEX - databáze práva Evropské Unie
http://europa.eu.int/celex

Informační systém pro aproximaci práva
http://isap.vlada.cz

Delegace Evropské unie v ČR
http://www.evropska-unie.cz

Agenda 2000
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm

All About Europe - novinky a informace EU
http://eur-op.eu.int

Interpol
http://www.interpol.int/