V časopise: Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae, November 2012- ISSN 1338-4589

K. ADAMUS, M. DOBIÁŠ, M. VITOVJÁK, R. ÚTRATA, S. LOYKA: Medicínsko-právní spory – problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování