Interpretace nezdaru a pochybení v chirurgických oborech

S. LOYKA, M. DUDA, E. ČERVENÁ, K. ADAMUS: Interpretace nezdaru a pochybení v chirurgických oborech, II. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Nezdary a rizika v chirurgických oborech", 2. – 3. září 2010, Zámek Mikulov

Autoři se zabývali případy trestních oznámení na lékaře, zhotovitele znaleckých posudků a všímali si vzrůstající tendence kriminalizace znalců