Kazuistiky a jejich řešení

K. ADAMUS, S. LOYKA: Kazuistiky a jejich řešení, Odborný lékařský seminář, NsP Karviná-Ráj, p.o., 24. února 2010, Karviná
Autoři představili v návaznosti na trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost zdravotnického pracovníka vybrané modelové příklady, „kazuistiky“, vycházející z každodenní praxe lékařů znalců a advokátů, jakým způsobem orgány činné v trestním řízení a soud posuzují a hodnotí správnost či nesprávnost postupu lékaře.