Knihovny ČR

Vědecká knihovna Ostrava
http://www.svkos.cz/

Vědecká knihovna Olomouc
http://www.vkol.cz/cs/

Knihovna Akademie věd ČR
http://www.lib.cas.cz/cs

Moravská zemská knihovna Brno
http://www.mzk.cz/

Národní knihovna ČR
http://www.nkp.cz/