Kvalifikovaný souhlas

K. ADAMUS, S. LOYKA, R. ÚTRATA, M. DOBIÁŠ : Kvalifikovaný souhlas, Mezinárodní kongres forenzních věd (International Congress of Forensic Sciences), 5. sjezd Společnosti soudního lékařství ČLS JEP, 6. sympozium Sternbergovy společnosti, 13.9.- 15.9.2006

Autor se zabýval kvalifikovaným souhlasem v ČR, jeho šíří a vývojem v chápání tohoto institutu, i jeho dopady na české zdravotnictví, to vše v souvislostech s právními normami ČR a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Stranou nezůstaly ani návrhy "de lege ferenda", poster.