"Lege artis" – ve světle nového zákona o zdravotních službách

S. LOYKA, K. ADAMUS, M. DOBIÁŠ, R. ÚTRATA, M. VITOVJÁK: "Lege artis" – ve světle nového zákona o zdravotních službách, 19. prosince 2012, Olomouc