"Lege artis" – ve světle nového zákona o zdravotních službách

K. Adamus, M. Vitovják, M. Dobiáš, R. Útrata, K. Hrubá, S. Loyka: "Lege artis" – ve světle nového zákona o zdravotních službách,, IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Polytrauma a komplikace v chirurgické péči", 26. – 27. září 2012, Mikulov