"Lege artis" a právní odpovědnost lékaře ve světle nového zákona o zdravotních službách

K. ADAMUS, M. DOBIÁŠ, S. LOYKA: "Lege artis" a právní odpovědnost lékaře ve světle nového zákona o zdravotních službách, 19. prosince 2012, Olomouc