Medicínské právo

S. LOYKA, K. ADAMUS, A. ADAMUSOVÁ RZYMANOVÁ, R. ÚTRATA : medicínské právo - úvod, Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci, Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc, 24.9.2008, Olomouc