Medicínskoprávní spory – problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování

K. ADAMUS, M. DOBIÁŠ, M. VITOVJÁK, R. ÚTRATA, S. LOYKA: Medicínskoprávní spory – problematika zjišťování skutkového stavu postupu lékařů se zaměřením na znalecké dokazování, 3. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, 25. - 27. dubna 2012, Košice