Mimosmluvní odměna

Ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb, o mimosmluvní odměně v platném znění – tzv. „advokátního tarifu“ se použije na případy, kdy se advokát s klientem nedohodl na smluvní odměně, rovněž pro výpočet odměny advokáta ustanoveného soudem. Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., v platném znění se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení.