Ministerstva ČR

Ministerstvo spravedlnosti
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23

Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zahraničí
http://www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví
http://www.mzcr.cz

Ministerstvo dopravy a spojů
http://www.mdcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz

Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz

Ministerstvo zemědělství
http://www.mze.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz

Ministerstvo kultury
http://www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany
http://www.army.cz/mo/

Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz

Ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz