Polské instituce v ČR

Velvyslanectví Polské republiky v Praze
http://www.prague.polemb.net/

Oddělení propagace obchodu a investic
http://praha.trade.gov.pl/pl/

Generální konzulát RP v Ostravě
http://www.ostrawakg.polemb.net/

Polský institut v Praze
http://www.polskyinstitut.cz/