Právní odpovědnost lékaře de lege lata a de lege ferenda

S. LOYKA, K. ADAMUS : právní odpovědnost lékaře de lege lata a de lege ferenda, Nitrianské súdnolekárske dni, 12.-14.11. 2008, Slovenská republika, Kaštiel Mojmírovce