Právní odpovědnost lékaře pod drobnohledem

K.ADAMUS, S. LOYKA, A. ADAMUSOVÁ RZYMANOVÁ: Právní odpovědnost lékaře pod drobnohledem, vědomě nepravdivý znalecký posudek, Banskobystrické súdnolékarské dni, 2. – 3. červen 2010, Mýto pod Ďumbierom, Slovensko

Autoři se zabývají právní odpovědností zdravotníka a znalce v jedné osobě se zaměřením na trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku – ust. § 346 tr. zákoníku. Hlava 10 zvl. části – Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Vysvětlují pojmy nepravdivý, zkreslený a neúplný znalecký posudek. Rovněž poukazují na možné chyby, jež mohou vzniknout v souvislosti se zadáváním, vypracováváním a následným hodnocením znaleckých posudků. Na těchto chybách mohou mít svůj podíl jak přímo orgány činné v trestním řízení, tak i lékaři jako zhotovitelé výše uvedených posudků.