Právní předpisy

Sbírka zákonů
http://www.sbirka.cz

Polské právní předpisy
http://www.lex.com.pl/

Slovenské právní předpisy
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm

Texty vybraných zákonů
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/legislativa-pravo/1000432/

Sbírka zákonů od roku 1994 (ve formátu pdf)
http://www.mvcr.cz/sbirka

Kompletní sbírka zákonů přístupná od roku 1998, sbírka mezinárodních smluv od 2000, Finanční zpravodaj od 1999
http://www.sagit.cz/sbirka