Problematika agresivního chování psychiatrických pacientů na zdravotníky

J. SÝKOROVÁ, S. LOYKA, R. ÚTRATA, K. ADAMUS – Problematika agresivního chování psychiatrických pacientů na zdravotníky - 43. Májová súdnolékárská konferencia, Slovenská republika, Bratislava, 5/2002, souhrny přednášek.

Autoři se zabývali užitím institutu nutné obrany dle § 13 tr. zákona, případně krajní nouze dle § 14 tr. zákona ve vztahu mezi lékařem (příp. jiným zdravotnickým pracovníkem) a psychiatricky nemocným pacientem. Dále řešili problematiku příčetnosti a nepříčetnosti dospělých psychiatrických pacientů.