Problematika trestní represe orgánů činných v trestním řízení vůči lékařům

K. ADAMUS, A. ADAMUSOVÁ RZYMANOVÁ – Problematika trestní represe orgánů činných v trestním řízení vůči lékařům, Právní a forenzní problematika ve zdravotnictví, celodenní konference pro lékaře a zdravotnické pracovníky zaměřená na problematiku právní odpovědnosti lékaře, součinnost lékařů s PČR, právní ochranu zdravotníků, 22.5.2009 Vsetín

Autoři se v přednášce pokusili odhalit střet mezi medicínou a právem a všímají si i stupňujících tendencí kriminalizovat zdravotnické pracovníky a jejich příčin. V případě trestněprávní odpovědnosti zdravotnického pracovníka se zabývají zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti, jednotlivými formami zavinění, dále i trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti.