Problematika zostřené trestní represe orgánů činných v trestním řízení vůči lékařům

K. ADAMUS, A. ADAMUSOVÁ RZYMANOVÁ, S. LOYKA, R. ÚTRATA : problematika zostřené trestní represe orgánů činných v trestním řízení vůči lékařům (§207 tr. zákona), Přednáškový večer spolku lékařů v Olomouci, Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc, 24.9.2008, Olomouc