Rejstříky a registry

Obchodní rejstřík
http://obchodnirejstrik.cz/

Živnostenský rejstřík
http://www.zivnostenskyrejstrik.cz/

Databáze vzorů podání obchodnímu rejstříku
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2299&d=14648

Databáze plátců daně z přidané hodnoty
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&po...

Databáze neplatných dokladů
http://www.mvcr.cz/clanek/databaze-neplatnych-dokladu.aspx

Telefonní seznam stanic v ČR
http://www.telseznam.cz/

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/

Katastr nemovitostí - dálkový přístup k datům katastru nemovitostí (placená služba)
http://katastr.cuzk.cz

Bohemia Patent - databáze přihlášených a zapsaných ochranných známek v ČR
http://www.trademark.cz