Samosprávné veřejnoprávní korporace v ČR (komory)

Česká advokátní komora
http://www.cak.cz

Notářská komora ČR
http://www.nkcr.cz

Česká lékařská komora
http://www.lkcr.cz/

Komora auditorů ČR
http://www.kacr.cz

Komora daňových poradců
http://www.kdpcr.cz

Komora patentových zástupců
http://www.patentovizastupci.cz

Hospodářská komora ČR
http://www.hkcr.cz/