Smluvní odměna

Smluvní odměna může být mezi klientem a advokátem sjednána různými způsoby. Naše advokátní kancelář preferuje zejména tyto:

Při určování výše smluvní odměny se přihlédne zejména k:

 • obtížnosti a odbornosti skutkových a právních problémů spojených s věcí či s agendou k vyřizování
 • aktuálnímu stádiu a stavu kauzy
 • rizikovosti (s tím i související náklad na připojištění profesní odpovědnosti nad rámec obvyklé sazby)
 • speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta
 • povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb
 • hodnotě věci, které se poskytované právní služby týkají (je-li vyčíslitelná)
 • časovým požadavkům klienta na vyřízení věci
 • časovým nárokům spojeným s vyřízením věci
 • pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí

 • Ceník advokátních úschov
 • Ceník ověřování podpisů