Soudnictví, policie, ombudsman

Oficiální server českého soudnictví
http://www.justice.cz

Ústavní soud ČR
http://www.concourt.cz

Nejvyšší soud ČR
http://www.nsoud.cz

Nejvyšší správní soud
http://www.nssoud.cz/default.aspx?cls=art&art_id=1

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
http://www.arbcourt.cz

Vězeňská služba ČR
http://www.vscr.cz

Kancelář ombudsmana
http://www.ochrance.cz

Policie ČR
http://www.mvcr.cz/policie