Transplantace

K. ADAMUS - Transplantace – Acta iuridica Olomucensis, č.4/2006, vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, © K. Adamus