Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka

K. ADAMUS, S. LOYKA: Trestní odpovědnost zdravotnického pracovníka - konference pro pracovníky nelékařských oborů, 27. dubna 2010, Frýdek-Místek

Autoři se zabývali zejména podmínkami vzniku trestněprávní odpovědnosti a trestnými činy přicházejícími v úvahu při výkonu zdravotnické činnosti s příslušnými kazuistikami, a to s přihlédnutím k novému trestnímu zákoníku. Stranou nezůstaly ani otázky problematiky právní odpovědnosti při práci lékařského týmu či týmu lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků (vztah mezi lékařem a všeobecnou zdravotní sestrou či jiným specializovaným nelékařským pracovníkem).