Úřady & instituce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.compet.cz

Úřad průmyslového vlastnictví - registr ochranných známek
http://www.upv.cz

Česká obchodní inspekce
http://www.coi.cz

Český telekomunikační úřad
http://www.ctupraha.cz

Český statistický úřad
http://www.czso.cz

Energetický regulační úřad
http://www.eru.cz

Komise pro cenné papíry
http://www.sec.cz

Puncovní úřad
http://www.puncovniurad.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://www.unmz.cz

Úřad pro veřejné informační systémy
http://www1.uvis.cz

Czech Invest
http://www.czechinvest.org

Czech Trade
http://www.tpo.cz/cz

Agentura pro rozvoj podnikání
http://www.arp.cz