"Vitium artis" - hodnocení některých nezdarů v chirurgii

M. DUDA, M. VITOVJÁK, S. LOYKA, E. ČERVENÁ, K. ADAMUS, O. POSPÍŠIL: "Vitium artis" - hodnocení některých nezdarů v chirurgii, III. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství "Komplexní přednemocniční a nemocniční péče u traumat", 1. - 2. září 2011, Mikulov