Vymáhání pohledávek

Právnickým osobám a fyzickým osobám (podnikatelům i nepodnikatelům) dále nabízíme tento právní servis:
  • právní kroky zabraňující zhoršení právního postavení věřitele a dobytnosti jeho pohledávek
  • právní zajišťování pohledávek, minimalizace vzniku pohledávek po splatnosti, včasné upomínání dlužníků, odporování právních úkonů dlužníka učiněných ke škodě věřitele, postupování (cesse) a započítávání pohledávek
  • jednání s dlužníky po splatnosti závazku (výzvy k úhradě, uznávání závazků, zpracování dohod o splátkovém kalendáři, dohod o narovnání)
  • soudní uplatnění nároku
  • exekuční vymáhání pohledávek, spolupráce s exekutory (zjišťování a zajišťování majetku dlužníka, volba optimálních způsobů výkonu rozhodnutí)
  • příprava zajišťovacích instrumentů (např. zástavní smlouvy, ručení, smluvní pokuty)
  • zastupování věřitelů v konkurzním řízení (návrhy na prohlášení konkurzu, přihlašování pohledávek atd.)
  • poradenství při právních operacích s doložitelnými pohledávkami (např. smlouvou, fakturou, objednávkou, dodacím listem)