Vznik právní odpovědnosti lékaře

S. LOYKA, K. ADAMUS: Vznik právní odpovědnosti lékaře, 30. května 2012, Vyšší policejní škola a střední policejní škola Ministerstva vnitra, Holešov