Zanedbání povinné péče v ošetřovatelství

M. KRČOVÁ, S. LOYKA, R. ÚTRATA, K. ADAMUS – Zanedbání povinné péče v ošetřovatelství – 43. Májová súdnolékárská konferencia, Slovenská republika, Bratislava, 5/2002, souhrny přednášek

Autoři se zabývali iatrogenním poškozením pacienta ze strany středního zdravotnického personálu, sestavili soubor respondentů a provedli sběr a podrobnou analýzu dat týkající se dané problematiky se zaměřením na právní otázky přiznání omylů či chyby.