Usługi prawne

Prawo handlowe:

1. założenie, prowadzenie oraz likwidacja spółek handlowych (zmiany przeprowadzane w spółkach, zgromadzenia wspólników)
2. prowadzenie usług w zakresie prawa zobowiązań (przygotowanie i ocena prawna umów handlowych, prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów prawnych, windykacja wierzytelności)

Prawo cywilne:

1. prawa rzeczowe (prawa własności, prawa majątkowe małżonków, prawa ograniczające prawo własności)
2. odszkodowania (prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych)
3. prowadzenie usług w zakresie prawa zobowiązań (przygotowanie umów darowizny, sprzedaży itp., ocena prawna poszczególnych umów, prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów prawnych, windykacja wierzytelności)

Prawo pracy:

1. przygotowanie dokumentów do zawarcia, zmian oraz rozwiązania stosunku pracy
2. odszkodowania

Prawo karne:

1. doradztwo prawne w sprawach karnych oraz obrona oskarżonego przed sądami karnymi
2. reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniu karnym

Prawo rodzinne:

1. stosunki prawne pomiędzy małżonkami (prawa alimentycyjne, rozwód)
2. stosunki prawne pomiędzy rodzicami i dziećmi (prawa rodzicielskie i alimentacyjne)

Prawo administracyjne:

1. reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym
2. reprezentowanie przed urzędami katastralnymi

Prawo dotyczące medycyny:

1. reprezentacja oskarżonego v postępowaniu karnym
2. reprezentacja poszkodowanego w postępowaniu odszkodowawczym oraz w postępowaniu dotyczącym dóbr osobistych
3. pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących odszkodowania oraz ochrony dóbr osobistych
4. reprezentacja instytucji opieki zdrowotnej i ośrodków zdrowia