Polskie instytucje w Czechach

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
http://www.prague.polemb.net/

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
http://praha.trade.gov.pl/pl/

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
http://www.ostrawakg.polemb.net/

Instytut Polski w Pradze
http://www.polskyinstitut.cz/