KONTAKT

Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová, adwokat polskojęzyczny, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia skończyła w 2003 roku. Aplikację adwokacką wykonywała w latach 2003-2007 w Kancelarii Adwokackiej JUDr. Zdeňka Klimeša, adwokata z siedzibą v Hawierzowie. Jako adwokat prowadzi działalność od roku 2007.

Mgr. MUDr. Karel Adamus, Ph.D., adwokat, jest absolwentem Wydziału Medycyny Uniwersytetu Palackiego w Olomoucu oraz absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Olomoucu. Studia medyczne skończył w roku 2001, a studia prawnicze w roku 2005. Studia doktorackie na Uniwersytecie Palackiego v Olomoucu absolwował w roku 2006. Aplikację adwokacką wykonywał w latach 2005-2009 w kancelariach adwokackich w Hawierzowie, Ostrawie oraz w Brnie. Jako adwokat prowadzi działalność od roku 2009.Kontakt:

Kancelaria Adwokacka

ul. Kirovova 1430/11
734 01 Karviná-Mizerov
tel./fax: +420/596 313 338

Do kontaktu indywidualnego z klientem kancelaria:

ul. Fryštátská 235/77
733 01 Karviná-Fryštát

GSM: +420/602 313 799
e-mail: alicja.rzymanova@seznam.cz

e-mail: karel.adamus@seznam.cz