Koszty ryczałtowe i koszty związane ze stratą czasu

Oprócz wynagrodzenia za reprezentację prawną należy adwokatowi wynagrodzenie kosztów ryczałtowych w myśl § 13 rozp.nr 177/1996 Dz.U., taryfy adwokackiej. Chodzi przede wszystkim o opłaty sądowe czy administracyjne, które są za klienta opłacane, koszty drogowe, koszty połączne z wypracowaniem opinii biegłych i tłumaczeń, sporządzanie opisów dokumentów lub ich fotokopii. Wydatki pocztowe krajowe i połączenia telefoniczne lokalne są liczone ryczałtowo według § 13 ust. 3 rozp.nr 177/1996 Dz.U., taryfy adwokackiej w wysokości 300,- Kč za jedną czynność prawną.
Adwokatowi dalej należą koszty za stracony czas w sensie § 14 rozp.nr 177/1996 Dz.U., taryfy adwokackiej, gdy świadczenie usług prawnych odbywa się w miejscu, które nie jest siedzibą lub miejscem zamieszkania adwokata, za czas, który został spędzony drogą do tego miejsca i z powrotem, jak również za utratę czasu spowodowaną opóźnieniem rozpoczęcia rozprawy przed sądem lub innym organem, jeżeli opóźnienie jest większe niż 30 min. Jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, to koszty są w wysokości 100,- Kč za każdych już rozpoczętych 30 min.